Ledende stilling i Institution Nr. Snede - Skab udvikling og sikkerhed inden for programvirksomhed og beskæftigelse

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger en enhedsleder, der har visioner for udvikling af Institution Nr. Snedes programvirksomhed, undervisning, vejledning og beskæftigelse og som skal medvirke til at styre og sikre overholdelse af de lovgivningsmæssige krav inden for området.

Om Jobbet
Sammen med enhedschefen skal du medvirke til at skabe en arbejdsplads med en høj kvalitet i opgaveløsningen i tæt samarbejde med medarbejderne. Du skal være engageret i at skabe et godt arbejdsmiljø i samspil med øvrig ledelse og arbejdsmiljørepræsentanter.

Medarbejderne består blandt andet af lærere, vejledere, værkmestre og vores lokale programvirksomheds undervisere – en gruppe engagerede mennesker, som du bliver faglig leder for. Personaleansvaret ligger hos enhedschefen.

Du skal have fokus på det tværfaglige samarbejde både i egen enhed og med de øvrige faggrupper i fængslet samt civilsamfundet – herunder andre offentlige instanser.

Som enhedsleder vil du indgå den samlede ledelse af beskæftigelsen i institutionen, der omfatter skolen, vejledningen, AMU på både Nr. Snede og Møgelkær, samt programvirksomhed, CLV og træfag. Ledelsesteamet består, foruden dig, af tre enhedsledere og en enhedschef.

Det forventes, at du er aktiv og opsøgende i ledelsessamarbejdet, hvor sparring med lederkollegerne er en del af en god opgaveløsning.

I hverdagen forventes det af dig, at du skal være lyttende over for medarbejdernes fagfaglige ønsker og behov, blandt andet ved at have indsigt i de forskellige faggruppers udfordringer og forcer.

Der undervises i Institution Nr. Snede primært i skolefag op til 9. klasse og de indsatte er typisk mellem 18 - 60 år. Vi har stort fokus på fortsat udvikling af vores AMU tilbud, hvor du skal være med til at sætte retning i tæt samarbejde med institutionens to AMU koordinatorer og beskæftigelseschefen.

Desuden er både vejledningsindsatsen og ordblindeunderstøttelsen prioriteret.

Beskæftigelsen af de indsatte omfatter også arbejde på værksteder og på cellerne.

Vores forventninger til dig

 • Du har et indgående kendskab til uddannelsessystemet og den tilhørende lovgivning inden for forberedende voksenundervisning (FVU) almen voksenuddannelse (AVU) og evt. højere forberedelse (HF).
 • Har du stiftet bekendtskab med erhvervsuddannelser, herunder AMU, er det også et plus.
 • Du har et stort overblik over de beskæftigelsestilbud, vi har i Institution Nr. Snede og er god til at holde dig opdateret både inden for eget felt og generelt i forhold til Kriminalforsorgen.
 • Du er sandsynligvis seminarieuddannet lærer med erfaring inden for de nævnte fagområder og du har haft en koordinerende eller ledende rolle tidligere.
 • Du har en naturlig autoritet og kan formidle beslutninger og har gode samarbejdsevner både i forhold til din chef, medarbejderne og dine lederkolleger.
 • Du trives i en omskiftelig hverdag med mange bolde i luften.
 • Du er en god kommunikator, både i skrift og tale.
Vi tilbyder dig:

 • En grundig introduktion til arbejdet og arbejdspladsen
 • At blive en del af en arbejdsplads, der løfter i flok, og hvis mål er at gøre en forskel for de indsatte.
 • En hverdag præget af forandringer og udfordringer, men også en hjertelig og humoristisk tilgang til kollegaer.
 • Et stærkt tværfagligt samarbejde.
 • Faglig sparring på tværs af Kriminalforsorgen
Hvem er vi?
Nr. Snede Fængsel består af et åbent afsnit med 85 pladser og et lukket afsnit med 106 pladser. Møgelkær Fængsel består af et åbent afsnit med 130 pladser og et halvåbent afsnit med 15 pladser.

Arbejdspladsen er beliggende på henholdsvis Vejlevej 45, 8766 Nørre Snede og Møgelkærvej 15, 7130 Juelsminde. Der må påregnes arbejde på begge matrikler.

Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes som enhedsleder i henhold til den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem staten og Lærernes Centralorganisation og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale for fængselslærere m.fl.

Du er ikke omfattet af reglerne om højeste arbejdstid (tjenestetid). Som udgangspunkt er din arbejdstid gennemsnitlig 37 timer om ugen.

Stillingen er til besættelse den 1. august 2024 eller snarest muligt.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.

Det er ligeledes en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes, ligesom du skal kunne opretholde sikkerhedsgodkendelse gennem hele din ansættelse.

Søg Stillingen
Du søger stillingen via linket "Søg stillingen”.

Ved at søge elektronisk sikrer du, at ansøgningen modtages korrekt og dermed, at du kommer i betragtning til den ledige stilling.

Din ansøgning med CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring skal være modtaget senest fredag den 28. juni 2024.

Vi forventer at holde samtaler umiddelbart i forlængelse af ansøgningsfristen.

Inden ansættelse skal vi have modtaget dokumentation for CV, f.eks. ansættelsesbeviser.

Hvis du indkaldes til samtale, så skal du til samtalen medbringe identifikation f.eks. pas eller kørekort.

Kriminalforsorgen opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Yderligere information
Ønsker du at høre mere til stillingen så kontakt Enhedschef Jonathan Fly Mark 7255 6050/6014.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Ikast-Brande Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Nr. Snede Fængsel, Vejlevej , 8766 Nørre Snede

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 28-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6069371

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet