Vil du være med til at styrke og udvikle socialt arbejde med børn, unge og familier i Ikast-Brande kommune? Vi søger faglig stærke børne- og ungerådgivere with motivation and innovative approach.

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være med til at styrke og udvikle det sociale arbejde med vores børn, unge og deres familier i Ikast-Brande kommune?

 

I Familierådgivningen arbejder vi på en innovativ måde i forhold til at bedrive socialt arbejde i relation til de familier, der har brug for en støttende hånd fra os. Derfor søger vi to faglig stærke børne– og ungerådgivere, der har lyst til at udvikle området med os. Er det dig?

I forbindelse med implementeringen af Barnets Lov, er vi i gang med at udvikle en ny måde at arbejde socialfagligt på i samarbejde med familierne. Vi vil fra årsskiftet slå myndighed og leverandørfunktionen sammen, det som vi i dag kender som praktisk pædagogisk støtte og kontaktpersonsordningen. Vi arbejder dermed ikke længere ud fra en styring, som er inspireret af BUM-modellen, vi satser i stedet på, at der med baggrund i fokus på kerneopgaven, og det der skaber værdi for børnene, de unge og familierne kan udføres af én fagprofessionel. Denne form for socialt arbejde er ligeledes med afsæt i Barnets Lov’s intention om, at familierne skal præsenteres for så få fagprofessionelle som muligt. Du kommer således til at arbejde ude i familierne som både myndighed og som kontaktperson eller med praktiske og pædagogiske opgaver på baggrund af mål, som du og familien i fællesskab har fastsat. Vi arbejder derfor i teams, som har forskellige sociale grunduddannelser, vi benævnes alle som Børne og ungerådgivere med afsæt i Barnets Lov’s intention herom.

 

Hvad er opgaven?

Din opgave bliver at bidrage med stærk socialfaglighed ind i familien, både i forhold til at identificere og nuancere risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer, finde ressourcer og mulige veje at gå. I din opgave skal du dermed have fokus på løsningsfokuseret tilgang, netværksinddragelse og motivationsarbejde herunder at støtte familierne i at mobilisere egne ressourcer og opnå ejerskab og ansvar for eget liv. 

Du vil arbejde tæt med de familier, der kommer i kontakt med os – fx hjælpe barnet til en stabil skolegang, afholde opfølgning i din indsats der pågår ude i familien, afholde netværksmøder med henblik på at inddrage netværket, sikre kvalitet i journaliseringen, afholde inddragende samtaler med barnet og den unge - med ledelse og kollegaer tæt på. 

Foruden ovenstående arbejde skal du arbejde i andre sagstyper, herunder anbringelser, støtteophold og ungestøtte.

 

Lidt om dig:

Du har en socialfaglig baggrund som socialrådgiver, socialformidler, pædagog, lærer eller lignende, og vi ser gerne, at du har erfaring med målgruppen af familier, som har behov for særlig støtte. Du har en åben og nysgerrig tilgang til din faglighed, der gør, at du godt kan se og inddrage andre perspektiver og holdninger end dén, du kender bedst. Du er systematisk og har erfaring med at afholde konstruktive og inddragende netværksmøder, og lyst til at arbejde i tværfaglige netværk. 

Du skal være nysgerrig og kunne tænke i kreative og utraditionelle løsninger sammen med familien, som skaber den ønskede forandring. Således er du god til at tale med familier og børn, og skabe gode, inddragende processer. Vi lægger vægt på, at du har en anerkendende og løsningsfokuseret tilgang til arbejdet med børnene og deres familier.

Du er en teamplayer samtidigt med at du er i stand til at træffe selvstændige beslutninger. 

Du er udviklingsorienteret, og synes det er sjovt at skulle være med til at skabe noget nyt og anderledes – og samtidig kan du stå i de processer, der ikke altid er lineære, når man skal udvikle et særligt område.

 

Hvem er vi?

Familierådgivningen er organiseret i to funktionsteams; et handicapteam og et børne– og ungeteam. 

 

Vi kan tilbyde en arbejdsplads hvor: 

 • Fagligt fællesskab vægtes højt.
 • Engagerede kollegaer og arbejdsfællesskaber, både mono- og tværfagligt, anses som en selvfølge.
 • Faglig sparring med kollegaer og ledelse er en selvfølge og en integreret del af hverdagen. 
 • Godt arbejdsmiljø med bl.a. høj faglig kvalitet til følge. 
 • En arbejdsplads med en flad struktur, hvor der er mulighed for medindflydelse på både arbejdstilrettelæggelse og de afgørelser, vi træffer. 
 • Der er ret og pligt til supervision. Der tilbydes både supervision på tværs af teams, metodesupervision i det enkelte team samt mulighed for individuel supervision ved behov herfor.
 • Der er et naturligt fokus på trivsel og psykisk arbejdsmiljø. 
 • Mentoroplæring til nyuddannede socialrådgivere i den første ansættelsesperiode fra en kollega i teamet. 

 

Ansættelsesvilkår:

Stillingen er fuld tid på 37 timer ugentligt og med tiltrædelse 1. august 2024. Der indhentes udvidet straffe- og børneattest i forbindelse med ansættelse. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter reglerne om Ny Løn.

Familierådgivningen er foreløbig beliggende i Nørre Snede, hvorefter vi flytter til Ikast.

Det forventes du har bil til rådighed, da vi kan have opgaver udenfor arbejdspladsen. Der forventes endvidere mulighed for fleksibilitet i forhold til arbejdstid, da vi i perioder vil kunne have opgaver der ligger udenfor almindelig kommunal åbningstid.

 

Hvis du har spørgsmål til stillingerne er du velkommen til at kontakte:

 • Afdelingsleder Lena Munk Troldborg, 

telefon 9960 5538 eller mail lmmje@ikast-brande.dk

 • Teamleder for børne-og ungeteamet Nanna Spicker, 

telefon 3068 9677 eller mail naspi@ikast-brande.dk

 • Teamleder for handicapteamet Heidi Barbesgaard, 

telefon 9960 5529 eller mail hebar@ikast-brande.dk

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Ikast-Brande Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Ikast-Brande Kommune, Bellisvej 2, 8766 Nørre Snede

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 20-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6064461

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet